Банки| Банкоматы| Офисы банков| Новости бизнеса
 
 
Банки Одессы Порто - Франко
Название:Публичное акционерное общество акционерный банк "ПОРТО-ФРАНКО"
Адрес:Пушкинская 10
Телефон:0(48) 7282188, 7868300
Е-мейл:bank@porto-franco.com
Вебсайт:  http://www.porto-franco.com
Лицензия:№129 от 03.01.2002г.

Информация о банке:

Види діяльності, які здійснює Банк та має здійснювати Банк:

Банк є універсальною банківською установою, пропонує повний перелік банківських послуг і активно працює з різними групами клієнтів.
Протягом 2009 року Банк здійснював статутну діяльність на підставі ліцензії Національного Банку України № 129 від 03 січня 2002 року, яка надає право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментівта зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
- лізинг;
- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання
- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

На підставі письмового дозволу Національного Банку України № 129-4 від 19 жовтня 2009 року Банк має право на здійснення банківських операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”:
1. операції з валютними цінностями:
-неторговельні операції з валютними цінностями;
-операції з готівкою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
-операції з готівкою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які праціють на підставі укладених банками агенських договорів з юридичними особами – резедентами;
-ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України);
-ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
-відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
-відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
-залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
-залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
-торговля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно – обмінних операцій);
-торговля іноземною валютою на міжнародних ринках;
-інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
3. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
7. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
8. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.