Банки| Банкоматы| Офисы банков| Новости бизнеса
 
 
Банки Одессы Ощадбанк
Название:Открытое акционерное общество "Державний ощадний банк України"
Адрес:Базарная 17
Телефон:0(48) 7297500
Е-мейл:council@oschadnybank.com
Вебсайт:  http://www.oschadnybank.com
Лицензия:№148 от 16.01.2002г.

Информация о банке:

Основнi показники банку станом на 01.09.2010 року

Статутний капiтал - 13,9 млрд. грн.
Власний капiтал - 16,6 млрд. грн.
Обсяг кредитного портфеля - 47,5 млрд. грн.
Обсяг кредитів, наданих населенню - 4,9 млрд. грн.
Кошти фізичних осіб - 17,5 млрд. грн.

ВАТ «Ощадбанк» - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком. Банк має найбільшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банківського персоналу України.
Це єдиний банк, який у відповідності до Закону України „Про банки і банківську діяльність” має державну гарантію по вкладах населення.
Ощадбанк - банк, який є достатньо капіталізованим і забезпечує виконання нормативів встановлених НБУ.
Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.
Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.
Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.
Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.