Банки| Банкоматы| Офисы банков| Новости бизнеса
 
 
Банки Одессы Західінкомбанк
Название:Публичное акционерное общество "Західінкомбанк"
Адрес:Адмиральский проспект 33/а
Телефон:0(482) 651003, 0(48) 7480641, 7480642
Е-мейл:inkom@inkom.lutsk.ua
Вебсайт:  http://www.inkom.lutsk.ua
Лицензия:№ 71 от 19.10.2001 г.

Информация о банке:

Основна мета діяльності ПАТ „Західінкомбанк”
Сприяння економічному розвитку і добробуту суспільства шляхом надання фізичним і юридичним особам якісних банківських послуг, які відповідають високим професійним та етичним стандартам, забезпечення відповідних прибутків учасникам і справедливого відношення до працівників

Бізнес-стратегії за групами клієнтів

Корпоративні клієнти
•Посилення впливу банку в основних секторах економіки і збільшення частки банку на ринку банківських послуг.
•Завоювання і зміцнення позицій у нових для банку секторах економіки.
•Оптимізація і досягнення високого прибутку банківських операцій.
•Забезпечення високоякісного, оперативного і комплексного обслуговування корпоративних клієнтів по всій сітці банку шляхом надання їм як стандартних, так і індивідуальних послуг.
•Створення системи „пакетного” обслуговування у поєднанні з індивідуальним підходом.
•Впровадження нових зарплатних проектів з метою комплексного обслуговування господарської діяльності корпоративних клієнтів.

VIP-клієнти
•Виокремлення VIP-клієнтів на рівні всіх структурних підрозділів банку.
•Робота з VIP-клієнтами за індивідуальними схемами обслуговування.

Середній і малий бізнес
•Залучення нових клієнтів.
•Надання широкого спектру стандартних високоякісних банківських продуктів на всіх структурних рівнях банку.
•Створення і розвиток еквайрингових торгівельних терміналів.

Фізичні особи
•Збільшення частки банку на ринку депозитів фізичних осіб банківської системи України.
•Збільшення ринкової частки банку в картковому бізнесі.
•Участь у національних програмах недержавного пенсійного забезпечення, виплат пенсій і грошової допомоги.

Фінансові інститути
•Активізація роботи з банками-нерезидентами за довгостроковими інвестиційними програмами.
•Побудова внутрішньої організаційної і функціональної моделі відповідно до міжнародних стандартів для інтеграції в європейську банківську систему.
•Збереження ринкової позиції банку як оператора на ринку міжбанківських операцій.