Банки| Банкоматы| Офисы банков| Новости бизнеса
 
 
Название:Публичное акционерное общество банк "Демарк"
Адрес:Соборная площадь 1
Телефон:0(48) 7268686, 7262311
Е-мейл:info@demark.cn.ua
Вебсайт:  http://bankdemark.com
Лицензия:№ 47 від 28.12.2002г.

Информация о банке:

Публічне акціонерне товариство Банк "Демарк" діє в складі банківської системи України з 1992 року. Статут банку зареєстрований в Національному банку України 10 липня 1992 року під № 122 як закрите акціонерне товариство. 19 липня 1993 року банк був реорганізований у відкрите акціонерне товариство.
10 листопада 2009 р. Відкрите акціонерне товариство "Банк "Демарк" отримало нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство "Банк "Демарк".

Банк "Демарк" здійснює свою діяльність на підставі:

Ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій від 28 грудня 2002 року № 47;
Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АБ №113217 від 15.10.2004 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
Банк "Демарк" є членом фінансових та громадських об’єднань, зокрема:

Української міжбанківської валютної біржі,
Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв,
Учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
Асоціації "Укр-СВІФТ",
Асоціації Українських банків,
Київського банківського союзу.
Банк "Демарк" є членом національних, міжнародних інформаційних та платіжних систем:

міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.,
національних систем масових електронних платежів (НСМЕП),
глобальної комп’ютерної мережі "INTERNET",
інформаційної системи "ТЕЛЕКС",
здійснює грошові перекази за системою "WESTERN UNION" та "АНЕЛІК",
здійснює платежі через систему електронних платежів "Клієнт-Банк" та СЕП НБУ,
користується електронною поштою "SPRINTMAIL".
Як учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Банк "Демарк" здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва учасника фонду за № 93 від 02 вересня 1999 року.

Перевірку фінансової та господарської діяльності здійснює незалежний аудитор – аудиторська фірма ТОВ "Актив-аудит".

Послуги банка:

Фызичним особам:
Одним із пріоритетних напрямків діяльності банку "Демарк" є обслуговування найбільш масової категорії клієнтів - фізичних осіб.
Постійному зростанню кількості приватних клієнтів банку сприяє проведення активної політики в цьому напрямку, удосконалення якості та асортименту банківських послуг, безумовне виконання зобов’язань перед клієнтами, розширення мережі банківських відділень, які працюють без вихідних, зручне їх розташування, конкурентноспроможні тарифи, різноманітні умови залучення коштів та знижки для постійних клієнтів.
Клієнти цінують у нашому банку оперативність, якість обслуговування, кваліфікаційні поради працівників, відкритість, прозорість. Все це сформовано за роки спільної роботи та виваженої політики.

Строкові вклади; Кредитування; Платіжні картки НСМЕП; Вклади на вимогу; Дорогоцінні метали; Грошові перекази; Сейфи-ячейки; Цінні папери; Страхування; Розрахунково-касове обслуговування; Інтернет-банкинг; Пункти обслуговування платіжних карток НСМЕП; Торговий еквайрінг; Пенсійна програма; Картковий кредит; Поповнення рахунків мобільного зв'язку;

Юридичним особам:
Розрахунково-касове обслуговування; Клієнт-банк; Інкасація; Депозитна програма; Кредитування; Цінні папери; Гарантійні операції; Векселі; Платіжні картки НСМЕП; Сейфи-ячейки; Валютообмінні операції;